Samhälls­vetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant på fakultetsnivå är du en del av ett beslutsfattande organ på fakulteten. Du framför studentperspektivet till fakultetens arbete.

Fakultetsstyrelsen

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Sanela Lulic

fs.sam@samvetet.lu.se

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

pres.fak@samvetet.lu.se

Utbildningsrådet

Ordinarie – Tori Heitmann Jørgensen (Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Viktor Sundt

utbrad.sam@samvetet.lu.se

Lärarförslagsnämnden

Ordinarie – Axel Simonsson

Suppleant – Vakant

lfn.sam@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen

Ordinarie – Tori Heitmann Jørgensen (Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Rebecca Lomanto

kursplan.sam@samvetet.lu.se

Lokal skyddskommitté

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

hsso@samvetet.lu.se

JoL-kommittén (Jämlikhet och lika villkor)

Ordinarie – Anton Silverbern (Ordförande med ansvar för studiesociala frågor)

Ordinarie – Soha Kadhim

jol.sam@samvetet.lu.se

KUF (Kvalitetsgruppen för utbildning och forskning)

Ordinarie – Tori Heitmann Jørgensen (Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Vakant

kuf.sam@samvetet.lu.se

Styrgruppen för lokalprojektet Campus Paradis

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

pres.fak@samvetet.lu.se

Prefektrådet

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

pres.fak@samvetet.lu.se

Representant i biblioteksfrågor

Ordinarie – Moa Jörgensen

bibrep@samvetet.lu.se

Högskolepedagogiska rådet

Ordinarie – Vakant

hpedagogik.sam@samvetet.lu.se

Samverkansrådet

Ordinarie – Vakant

samverkan.sam@samvetet.lu.se

Etikrådet

Ordinarie – Vakant

etikrad.sam@samvetet.lu.se


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.