Samhälls­vetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant på fakultetsnivå är du en del av ett beslutsfattande organ på fakulteten. Du framför studentperspektivet till fakultetens arbete.

Fakultetsstyrelsen

Pres.fak

Ordinarie

Utbildningsrådet

Pres. uni

Ordinarie

Lärarförslagsnämnden

Ordinarie 

Suppleant

Kursplanegruppen

Pres-uni

Ordinarie

Lokal skyddskommitté

Pres-fak

JLM-gruppen

Pres-stu

Ordinarie

EQ-s gruppen

Pres-uni

Ordinarie

Lokalprojektet 

Pres-fak

Ordinarie

Biblioteksstyrelsen

Pres-fak

Ordinarie

Suppleant

Suppleant