Samhälls­vetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant på fakultetsnivå är du en del av ett beslutsfattande organ på fakulteten. Du framför studentperspektivet till fakultetens arbete.

Fakultetsstyrelsen

Ordinarie – Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor

Ordinarie – Kristina Måsbäck

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie – Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor

Utbildningsrådet

Ordinarie – Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor

Ordinarie – Sanela Lulic

Lärarförslagsnämnden

Ordinarie – Danial Sohail

Suppleant – Vakant

Kursplanegruppen

Ordinarie – Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor

Ordinarie – Vakant

Lokal skyddskommitté

Ordinarie – Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor

JoL-kommittén (Jämlikhet och lika villkor)

Ordinarie – Presidial med ansvar för studiesociala frågor

Ordinarie – Vakant

KUF (Kvalitetsgruppen för utbildning och forskning)

Ordinarie – Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor

Ordinarie – Vakant

Styrgruppen för lokalprojektet Campus Paradis

Ordinarie – Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor

Prefektrådet

Ordinarie – Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor

Representant i biblioteksfrågor

Ordinarie – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.