Samhälls­vetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant på fakultetsnivå är du en del av ett beslutsfattande organ på fakulteten. Du framför studentperspektivet till fakultetens arbete.

Fakultetsstyrelsen

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Sanela Lulic

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

Utbildningsrådet

Ordinarie – Tori Heitmann Jørgensen (Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Viktor Sundt

Lärarförslagsnämnden

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Kursplanegruppen

Ordinarie – Tori Heitmann Jørgensen (Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma frågor)

Ordinarie – Vakant

Lokal skyddskommitté

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

JoL-kommittén (Jämlikhet och lika villkor)

Ordinarie – Anton Silverbern (Ordförande med ansvar för studiesociala frågor)

Ordinarie – Soha Kadhim

KUF (Kvalitetsgruppen för utbildning och forskning)

Ordinarie – Tori Heitmann Jørgensen (Vice ordförande med ansvar för universitetsgemensamma frågor)

Ordinarie –

Styrgruppen för lokalprojektet Campus Paradis

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

Prefektrådet

Ordinarie – Rebecka Brorsson (Vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor)

Representant i biblioteksfrågor

Ordinarie – Moa Jörgensen

Högskolepedagogiska rådet

Ordinarie – Vakant

Samverkansrådet

Ordinarie – Vakant

Etikrådet

Ordinarie – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.