Sociologiska institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Selma Shehata

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Kursplanegruppen 

Ordinarie – Linnéa Dahl Edlund

Suppleant – Vakant

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådet 

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Programrepresentant för kandidatprogrammet i Sociologi

Ordinarie – Julia Rönnbäck Finocchio

Suppleant – Vera Svahn

Programrepresentant för kandidatprogrammet i Socialantropologi

Ordinarie – Balthazar Gras

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Human Resources (f.d. Personal- och arbetslivsfrågor)

Ordinarie – Beatrice Florin

Ordinarie – Mikaela Lundquist

Suppleant – Pontus Hellberg

Suppleant – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.