Sociologiska institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Selma Shehata

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Kursplanegruppen 

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådet 

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i sociologi

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för PA-programmet

Ordinarie – Beatrice Florin

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.