Sociologiska institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

chair.studycouncil.soc@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

sso.soc@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Vera Svahn

Ordinarie – Tilda Färggren

Suppleant – Anaïs Le Pluart

Suppleant – Vakant

instrep.soc@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kursplanegruppen 

kursplan.soc@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Arbetsmiljö-, Jämställdhet- och likabehandlingsrådet 

Ordinarie – Anaïs Le Pluart

Suppleant – Vakant

alrad.soc@samvetet.lu.se

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, i syfte att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd.

Programrepresentant för kandidatprogrammet i Sociologi

Ordinarie – Julia Rönnbäck Finocchio

Suppleant – Vakant

programrep.socsoc@samvetet.lu.se

Julia är även nåbar på: ju7082ro-s@student.lu.se

Programrepresentanten för kandidatprogrammet i sociologi för studenterna på programmets talan gentemot lärare och programledning, genom att delta vid lärarlagets möten och ett gemensamt programmöte tillsammans med kandidatprogrammet i socialantropologi terminsvis.

Programrepresentant för kandidatprogrammet i Socialantropologi

Ordinarie – Anaïs Le Pluart

Suppleant – Vakant

programrep.socsan@samvetet.lu.se

Programrepresentanten för kandidatprogrammet för studenterna på programmets talan gentemot programledningen, genom att delta vid ett gemensamt programmöte tillsammans med kandidatprogrammet i sociologi terminsvis.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Human Resources (f.d. Personal- och arbetslivsfrågor)

Ordinarie – Vera Fornwall

Ordinarie – Tilde Sjögren

Suppleant – Vendela Scotte

Suppleant – Vakant

ledrep.sochur@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Human Resources behandlar strategiska frågor som rör programmet.


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.