Socialhögskolan

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Hör av dig till Socionomsektionen – Samhällsvetarkårens sektion vid Socialhöskolan – om du vill bli studentrepresentant vid Socialhögskolan.