Rättssociologiska institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

chair.studycouncil.soclaw@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

Linnéa Dahl Edlund

sso.soclaw@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelse Rättssociologi

Ordinarie – Alexandra Ander

Ordinarie – Linus Broström

Suppleant – Linnéa Dahl Edlund

Suppleant – Vakant

instrep.soclaw@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kursplanegruppen

Ordinarie – Sara Corinne Lürén

Suppleant – Vakant

kursplan.soclaw@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Ledningsgruppen för kriminologprogrammet

Ordinarie – Tilda Färggren

Ordinarie – Alexandra Ander

Suppleant – Linnéa Dahl Edlund

Suppleant – Vakant

ledrep.soclawkri@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i kriminologi behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Grupp för systematiskt arbetsmiljöarbete

Ordinarie – Sara Corinne Lürén

Suppleant – Vakant

jlm.soclaw@samvetet.lu.se

Arbetsgruppen för systematiskt arbetsmiljöarbete undersöker och åtgärdar eventuella risker i arbetsmiljön på institutionen. Institutionens arbete med jämställdhet, likabehandling och mångfald är integrerat i detta arbete.


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.