Statsvetenskapliga institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

chair.studycouncil.svet@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

sso.svet@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Tova Frykberg

Ordinarie – Axel Simonsson

Suppleant – Elvira Granath

Suppleant – Vakant

instrep.svet@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogram 

Ordinarie – Johanna Karlström

Ordinarie – Henrik Nilsson

Suppleant – Axel Simonsson

Suppleant – Vakant

ledrep.svetpol@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogrammet behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Kursplanegruppen

Ordinarie – Axel Simonssonn

Suppleant – Vakant

kursplan.svet@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Budgetkommittén 

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.svetbk@samvetet.lu.se

JLM-gruppen

Ordinarie – Elvira Granath

Suppleant – Vakant

jlm.svet@samvetet.lu.se

Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald bereder, inventerar och bevakar jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor på institutionen.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.svetfkv@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management 

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant Vakant

ledrep.svetwpm@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management behandlar strategiska frågor som rör programmet.


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.