Statsvetenskapliga institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Elfva Barrio

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Elfva Barrio

Ordinarie – Albin Lagerlöf

Suppleant – Hassan Elsaghir

Suppleant – Tova Frykberg

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogram 

Ordinarie – Axel Simonsson

Ordinarie – Veronika Lindståhl

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Kursplanegruppen

Ordinarie – Axel Simonsson

Suppleant – Vakant

Budgetkommittén 

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

JLM-gruppen

Ordinarie – Elfva Barrio

Suppleant – Klara Forsblom

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management 

Ordinarie – Heewon You

Ordinarie – Alexandra Richardson

Suppleant – Vakant

Suppleant Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.