Statsvetenskapliga institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogram 

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Kursplanegruppen

Ordinarie

Suppleant

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management 

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Budgetkommittén 

Ordinarie

Suppleant

Jämställdhetskommittén 

Ordinarie

Suppleant

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant