Samhällsvetarkåren

vid Lunds universitet

Kåren för studerande vid Samhälls­veten­skapliga fakulteten vid Lunds universitet

Samhällsvetarkåren är en av de nio studentkårer vid Lunds universitet som arbetar för att säkra de rättigheter du har som student. Vi jobbar med att bevaka och förbättra utbildningarna och hjälper dig ifall du stöter på problem gällande dina studier. Vi arbetar också med att skapa kontakter mellan studenter och näringslivet samt att anordna roliga sociala event för våra medlemmar.

Vårens Fullmäktige möte 2023 – Möteshandlingar tillgängliga!

Kära medlemmar av Samhällsvetarkåren! Nu är dagordningen och möteshandlingarna till fullmäktigemötet VT23 20-21 maj tillgängliga!

Valberedningens nomineringar för förtroendeposter har offentliggjorts!

Här är valberedningens nomineringar.

Det är möjligt att motkandidera till poster med föreslagna kandidater t.o.m. 14 maj, och till poster som saknar föreslagen kandidat brukar det finnas möjlighet att kandidera på plats under mötet. Val punkterna kommer alla att tas på söndag den 21 May.

OBS! Om du som motkandiderar vill att din motkandidatur kommer med i handlingarna måste den inkomma senast 14 april. Alla motkandidater har möjlighet att skicka in en text för att introducera sig och motivera sin kandidatur. Maila din motkandidatur till pres.fak@samvetet.lu.se!

Bli aktiv!

Inom Samhällsvetarkåren finns det mycket du kan aktivera dig inom för att göra studenttiden mer värdefull både för dig själv och andra.

Behöver du hjälp?

Har du stött på problem inom utbildningen eller känner du att något inom universitet inte fungerar som det borde? Vi är här för att hjälpa till!

Student­representanter

Studenter på Lunds universitet har mycket inflytande. Inom fakulteten finns mer än 150 stycken student­representanter.

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde

Kära samhällsvetarkårens medlemmar. Härmed kallas ni till Samhällsvetarkårens Fullmäktiges sammanträde den 20-21 May 2023.

Viktiga datum:

– 27 April: Sista dagen att skicka in motioner och interpellationer

– 28 April: Sista dagen att kandidera och nominera till förtroendeuppdrag för 2023/2024

– 8 Maj: Handlingarna till mötet skickas ut
– 16 Maj: Åsiktstorg 1, 
 kl 15-17
– 18 Maj: Åsiktstorg 2, kl 17-19
– 20-21 Maj: Fullmäktige sammanträder

Fullmäktiges möte kommer att äga rum 20-21 Maj i antingen Socialhögskolan eller Eden (återkommer med specifik sal inom kort) . Det blir två fullspäckade dagar med en massa spännande diskussioner och beslut.

Val

På Fullmäktige sker val till förtroendeuppdrag inom kåren för nästa läsår. Alla val är utlysta på Samhällsvetarkårens hemsida (https://samvetet.org/organisation/fullmaktige/kandidera/) och sista dag att kandidera och nominera är 28:e april. Valberedningen kommer genomföra intervjuer och kommer med grund i dessa och inskickade kandidaturer besluta vilka kandidater de ska föreslå (nominera) till Fullmäktige.

Motioner och interpellationer

Alla medlemmar kan föra fram ärenden för Fullmäktige att diskutera, genom att skicka in egna förslag eller frågor till kårens förtroendevalda. Ett inskickat förslag kallas för en motion och en fråga till en förtroendevald kallas för interpellation. Deadline för att skicka in motioner och interpellationer är 27:e april. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att skicka in en interpellation eller motion här: https://samvetet.org/organisation/fullmaktige/interpellationer/ https://samvetet.org/organisation/fullmaktige/motioner/

Har du några frågor, stora eller små? Mejla pres.fak@samvetet.lu.se!

Aktiva medlemmar – Se hit

KUNGÖRANDE AV VALPERIOD TILL KÅRENS FÖRTROENDEPOSTER🧩

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet utlyser härmed att valperioden för förtroendeposter öppnas för verksamhetsåret 2023/2024. Du kan ansöka och nominera personer från och med den 15:e april, tills perioden stänger 28 april.

Håll utkik på våra sociala medier för mer information om posterna. Kandidera till en post genom detta formulär. Känner du någon som hade passat perfekt på en av kårens poster? Nominera dem genom detta formulär.

Vi ser fram emot att få se dina ansökningar!

/ Valberedningen

Representative Assembly 20th – 21th May:

Candidates are announced!

Nu har kandidaturerna tillkännagivits på fullmäktiges hemsida! Ni har väll inte missat att det är snart fullmäktige? 🧩Detta är vårt största beslutsfattande organ, där de invalda ledamöterna bestämmer vad kåren ska fokusera på och förändra. Det är även fullmäktige som har makten att välja personer till förtroendeposter inom kåren. Ni studenter har nu rätten att rösta fram vilka ni vill se som ledamöter under fullmäktige. Gå in på www.representativeassembly.com för att läsa mer om kandidaturerna redan nu och glöm inte att rösta mellan den 27 mars – 7 april!

Summons for Plutos spring meeting 2023

Dear students at The Department of Human Geography (KEG)! You are invited to attend your section Plutos spring meeting to elect candidates for the trusted positions for the next fiscal year of 23/24.

The spring meeting that will be held on the 10th of May 18:00 in Världen at Geocentrum 1.

The Application form is now opened! Apply or nominate today!

Important dates to add in your calendars:

18th of April: Earliest day to send in a candidacy or nomination

28th of April: the last day to send in motions

3rd of May: the last day to send in a candidacy or nomination

3rd of May: the documents for the meeting will be available for all members.

10th of May: The spring meeting of 2023

Anton Silverbern
President of the Social Sciences Student Union

Följ oss på våra sociala medier!

Håll dig uppdaterad om kommande event och annat som händer inom kåren genom att följa oss på Facebook och Instagram.